CZ EN

Kurzy

Reflektující tým

(7.6.2023)
 
Mgr. Milan Pilát
Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Mgr. Jan Soldán

 
 
 
 
 

 
 • Tento workshop slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o Postgraduální výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy a je reálným nahlédnutím do způsobu naší práce s klienty.
 • Norský psychiatr Tom Andersen vytvořil unikátní a v zásadě jednoduchou metodu práce v týmu- reflektující tým(RT). Metoda je dobře použitelná v kontextu zdravotnickém, sociálním, terapeutickém apod. Mohou se do ní zapojit kolegové z různých oborů i studenti. 
 • Jaké jsou zásady práce v RT? Jak se metoda RT rozvinula od doby Andersena? Jak zavést práci RT na Vašem pracovišti? Jaká jsou rizika, či omezení?
 • Do práce s reflektujícím týmem vás uvedou terapeuti, kteří sami s reflektujícím týmem řadu let pracují. Kurz je vhodný pro lékaře, psychology, terapeuty, sociální a terénní pracovníky, duchovní, učitele, či jakékoli jiné pracovníky, se zájmem o sociální oblast.
   
 
 • místo konání: Česká Třebová – Rotunda sv. Kateřiny
 • čas: 9.30–16.30 h
 • cena: 1500 Kč
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: dip@dipteam.cz
   
 
Kurzy

Co je to ten dialogismus?

(3.5. 2023)

Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Mgr. Jan Soldán
Radek Bořek, Dis.
 

 
 • Co je to ten dialogismus? Každá terapie přece stojí na dialogu. Není to další zbytečný termín?
 • Asi před patnácti lety jsme narazili na  práci finských kolegů používajících "otevřený dialog" pro práci s psychotickými pacienty. Měli jsme pocit, že jejich práce se od naší v podstatě neliší. Tak jak je možné, že mají tak pozoruhodné výsledky?
 • Strávili jsme 5 let ve spolupráci s norskými, německými kolegy a kolegy z TAOS institutu (USA) praktickým výzkumem, kdy jsme hledali způsob, jak dialogismus aplikovat v běžném českém prostředí psychologické ambulance.
 • Dialogismus zásadně zformoval naši práci v páru, v týmu, s rodinami i jednotlivci. Zkušenost se změnou v našem uvažování, i naší praxi budeme ukazovat na kazuistikách práce s rodinami s vysokým stupněm násilí a s psychosomatickými rodinami.
 • Tento workshop slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o "Postgraduální výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy" pro zájemce o postgraduální výcvik  a je reálným nahlédnutím do způsobu naší práce s klienty.
 • Kurz je vhodný pro lékaře, psychology, terapeuty, sociální a terénní pracovníky, duchovní, učitele, či jakékoli jiné pracovníky, se zájmem o sociální oblast. Kurz je zejména vhodný pro ty, kdo chtějí pracovat, nebo pracují v páru nebo týmu.
   
 
 • místo konání: Česká Třebová – Rotunda sv. Kateřiny
 • datum: 8. 4. 2022, 9. 30–16.30 h
 • cena: 1500 Kč
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: dip@dipteam.cz
   
 
Kurzy

Rodiny po rozvodu

Mgr. Viktor Polák
Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Mgr. Jan Soldán


(10. 11. 2021 – kurz již proběhl)
 
 • Rodina, která prošla "zemětřesením" rozvodu je paradoxně vystavena většímu tlaku na dobrou komunikaci. Trauma, které ovšem během rozvodu snadno vznikne, nevyřešené otázky péče o děti, nevyřešené majetkové otázky, nová partnerství atd. dohromady s původním důvodem, který k rozvodu vedl, komunikaci u rodin po rozvodu zásadně komplikují.
 • Jak pomoci rodinám v rozvodovém řízení, či po rozvodu lépe komunikovat? Co otevírá prostor pro odeznívání starých traumat? Čím podpořit funkční komunikaci, která nezatíží dítě? Jak pomoci rodinám v nesmiřitelném konfliktu, či s vysokou hladinou násilí alespoň k bazální funkční komunikaci? Jak vytvořit v takovémto prostředí dobrý prostor pro děti?
 • Tento workshop je vhodný pro terapeuty, psychology, sociální a terénní pracovníky, psychiatry, pedagogy, duchovní, právníky a ostatní pracovníky zabývající se péčí o osoby v rozvodovém řízení, či po rozvodu.
 

 

 • Tento workshop zároveň slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy.
 • místo konání: Česká Třebová – Rotunda sv. Kateřiny
 • datum: 10. 11. 2021, 9.30–16.30 h
 • cena: 1500 Kč
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: lucie.hornova@dipteam.cz
   
 
Kurzy

Dialogická práce v terapeutickém páru

MUDr. Jana Peichlová
Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Radek Bořek, Dis.
Mgr. Milan Pilát


(20. 10. 2021 – kurz již proběhl)
 
 • Terapeutická práce v páru má v rodinné, ale i na příklad ve skupinové terapii dlouhou tradici. Mnohým přinesla inspiraci a potěšení z práce, mnohým znejistění, otázky, někdy i vzájemné zranění.
 • V tomto workshopu se budeme věnovat zásadám, možnostem, rizicím a limitům dialogické práce v páru, tak jak vyrostla z naší praxe.
 • Workshop je určen pro psychology, psychoterapeuty, psychiatry, lékaře, sociální pracovníky, terénní pracovníky apod., kteří mají zkušenost s prací v páru, nebo ji zvažují.
 

 

 • Tento workshop zároveň slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy.
 • místo konání: Ambulance klinické psychologie Rychnov nad Kněžnou
 • datum: 28. 9. 2021, 8.30–15.30 h
  (8.30–11.30 ukázka práce s rodinou, 12.30–15.30 výukový seminář)
 • cena: 1200 Kč
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: lucie.hornova@dipteam.cz
   
 
Kurzy

Když vztahy bolí-práce s psychosomatickým klientem

PhDr. Blanka Pöslová
MUDr. Jana Peichlová


(2. 11. 2021 – kurz již proběhl)
 
 • Bolesti hlavy, břicha, zad, ekzém, subfebrílie bez zjevné příčiny, diabetes mimo kontrolu, opakované záněty, poruchy imunity, únavový syndrom atd. jsou nemoci u kterých jak odborníci, tak laici tuší souvislost s emocemi a vztahy. Psychosomatickými potížemi trpí jak děti, tak dospělí.
 • Jak s takovýmto klientem pracovat? Jak mu šetrně pomoci zahlédnout souvislost mezi somatickými potížemi a jeho způsobem života? Jak pečovat o dobrou spolupráci mezi lékařem a psychologem? Jak motivovat klienty ke změně, která by vedla nejen k odeznění somatických potíží, ale i k celkové větší životní spokojenosti? Odpovědi na tyto otázky budeme společně hledat s kolegyněmi, které se podobnou problematikou zabývají minimálně posledních 20 let.
 • Workshop je určen pro lékaře, psychology, terapeuty a ostatní odborníky se zájmem o psychosomatiku
 

 

 • Tento workshop zároveň slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy.
 • místo konání: Česká Třebová – Rotunda sv. Kateřiny
 • datum: 2. 11. 2021, 9.30–16.30 h
 • cena: 1500 Kč
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: dip@dipteam.cz
   
 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK