CZ EN

Kurzy

 

Reflektující tým

Mgr. Milan Pilát
Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Mgr. Jan Soldán

(19.1.2022-kurz již proběhl

4.3.2022- kurz je již plně obsazen

6.4.2022-je možné se přihlašovat)

 • Tento workshop slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy a je reálným nahlédnutím do způsobu naší práce s klienty.
 • Norský psychiatr Tom Andersen vytvořil unikátní a v zásadě jednoduchou metodu práce v týmu- reflektující tým(RT). Metoda je dobře použitelná v kontextu zdravotnickém, sociálním, terapeutickém apod. Mohou se do ní zapojit kolegové z různých oborů i studenti. 
 • Jaké jsou zásady práce v RT? Jak se metoda RT rozvinula od doby Andersena? Jak zavést práci RT na Vašem pracovišti? Jaká jsou rizika, či omezení?
 • Do práce s reflektujícím týmem vás uvedou terapeuti, kteří sami s reflektujícím týmem řadu let pracují. Kurz je vhodný pro lékaře, psychology, terapeuty, sociální a terénní pracovníky, duchovní, učitele, či jakékoli jiné pracovníky, se zájmem o sociální oblast.
 

 

 

 • místo konání: Česká Třebová Rotunda sv. Kateřiny
 • datum: 19.1.2022 9.30-16.30
 • cena: 1500,-KČ
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: dip@dipteam.cz

 

 
Kurzy

Rodiny po rozvodu

Mgr. Viktor Polák
Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Mgr. Jan Soldán

(10.11.2021-již proběhl

další termín bude vypsán na duben 2022)

 • Rodina, která prošla "zemětřesením" rozvodu je paradoxně vystavena většímu tlaku na dobrou komunikaci. Trauma, které ovšem během rozvodu snadno vznikne, nevyřešené otázky péče o děti, nevyřešené majetkové otázky, nová partnerství atd. dohromady s původním důvodem, který k rozvodu vedl, komunikaci u rodin po rozvodu zásadně komplikují.
 • Jak pomoci rodinám v rozvodovém řízení, či po rozvodu lépe komunikovat? Co otevírá prostor pro odeznívání starých traumat? Čím podpořit funkční komunikaci, která nezatíží dítě? Jak pomoci rodinám v nesmiřitelném konfliktu, či s vysokou hladinou násilí alespoň k bazální funkční komunikaci? Jak vytvořit v takovémto prostředí dobrý prostor pro děti?
 • Tento workshop je vhodný pro terapeuty, psychology, sociální a terénní pracovníky, psychiatry, pedagogy, duchovní, právníky a ostatní pracovníky zabývající se péčí o osoby v rozvodovém řízení, či po rozvodu.
 

 

 • Tento workshop zároveň slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy.
 • místo konání: Česká Třebová (Rotunda sv. Kateřiny)
 • datum: 10.11. 2021 9.30-16.30
 • cena: 1500,-KČ
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: lucie.hornova@dipteam.cz

 

 
Kurzy

Dialogická práce v terapeutickém páru

MUDr. Jana Peichlová
Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Radek Bořek, Dis.
Mgr. Milan Pilát

(20.10. 2021-již proběhl)

 • Terapeutická práce v páru má v rodinné, ale i na příklad ve skupinové terapii dlouhou tradici. Mnohým přinesla inspiraci a potěšení z práce, mnohým znejistění, otázky, někdy i vzájemné zranění.
 • V tomto workshopu se budeme věnovat zásadám, možnostem, rizicím a limitům dialogické práce v páru, tak jak vyrostla z naší praxe.
 • Workshop je určen pro psychology, psychoterapeuty, psychiatry, lékaře, sociální pracovníky, terénní pracovníky apod., kteří mají zkušenost s prací v páru, nebo ji zvažují.
 

 

 • Tento workshop zároveň slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy.
 • místo konání: Ambulance klinické psychologie Rychnov nad Kněžnou
 • datum: 28.9. 2021 8.30-15.30 (8.30-11.30 ukázka práce s rodinou, 12.30-15.30 výukový seminář)
 • cena: 1200,-KČ
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: lucie.hornova@dipteam.cz

 

 
Kurzy

Když vztahy bolí-práce s psychosomatickým klientem

PhDr. Blanka Pöslová
MUDr. Jana Peichlová

(2.11.2021-již proběhl)

 • Bolesti hlavy, břicha, zad, ekzém, subfebrílie bez zjevné příčiny, diabetes mimo kontrolu, opakované záněty, poruchy imunity, únavový syndrom atd. jsou nemoci u kterých jak odborníci, tak laici tuší souvislost s emocemi a vztahy. Psychosomatickými potížemi trpí jak děti, tak dospělí.
 • Jak s takovýmto klientem pracovat? Jak mu šetrně pomoci zahlédnout souvislost mezi somatickými potížemi a jeho způsobem života? Jak pečovat o dobrou spolupráci mezi lékařem a psychologem? Jak motivovat klienty ke změně, která by vedla nejen k odeznění somatických potíží, ale i k celkové větší životní spokojenosti? Odpovědi na tyto otázky budeme společně hledat s kolegyněmi, které se podobnou problematikou zabývají minimálně posledních 20 let.
 • Workshop je určen pro lékaře, psychology, terapeuty a ostatní odborníky se zájmem o psychosomatiku
 

 

 • Tento workshop zároveň slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy.
 • místo konání: Česká Třebová -Rotunda sv. Kateřiny
 • datum: 2.11. 2021 9.30-16.30
 • cena: 1500,-KČ
 • maximální počet účastníků: 16
 • přihlášky posílejte na: dip@dipteam.cz

 

 
Kurzy

Dialogická práce s pískovištěm

Mgr. Lucie Hornová, PhD.
Mgr. Jana Adámková

(24.9.2021-již proběhl

12.11.2021-již proběhl)

 • Práci s pískovištěm vidíme jako užitečnou techniku obzvláště při práci s malými dětmi, s rodinami s vysokým stupněm konfliktu, u dětí s psychosomatickými potížemi, či u dětí jejichž hlas není v rodinném systému z nějakého důvodu dobře slyšitelný.
 • Workshop je určený psychologům, psychoterapeutům, psychiatrům, sociálním pracovníkům, pedagogům a dalším odborníkům, kteří pracují s rodinným systémem
 • Dialogický přístup k práci s pískovištěm je charakterizovaný prací s celým rodinným systémem, kdy významy nejsou interpretovány, nýbrž společně s klienty hledány a utvářeny.
 

 

 • Tento workshop zároveň slouží jako "ochutnávkový" pro zájemce o dlouhodobý Systemický výcvik v rodinné terapii-postmoderní a dialogické přístupy.
 • místo konání: Česká Třebová- Rotunda sv. Kateřiny
 • datum: 24.9. 2021 9.30-16.30
 • cena: 1500,-KČ
 • maximální počet účastníků: 12
 • přihlášky posílejte na: dip@dipteam.cz

 

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK