CZ EN

SYSTEMICKÝ VÝCVIK V RODINNÉ TERAPII

postmoderní a dialogické přístupy

 

Nový běh otevíráme na podzim 2024

Uzávěrka přihlášek 15.6. 2024

Nyní jsou obsazeny všechny možnosti "ochutnávkových kurzů". Účast na kurzu je povinou součástí přijímacího řízení. Pokud byste se přesto chtěli přihlásit, zašlete vyplněnou přihlášku se všemi náležitostmi. Pokusíme se ji zvážit a najít individuální řešení.


Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. Výcvik má dvě základní větve. První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy) je určena pro 26 lidí a VŠ vzdělání v pomáhajících profesích je zde podmínkou. Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 19 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou. Druhá větev má akreditaci ČAP(Česká asociace pro psychoterapii), EAP a EFTA. Každá větev bude vzdělávána dle schváleného akreditovaného programu.  V rámci výcviku chceme vytvářet inspirativní a bezpečné prostředí, kde každý frekventant může prozkoumávat svůj vlastní příběh (sebezkušenost), experimentovat s hledáním co nejúčinnějšího způsobu práce (terapeutické dovednosti) a porozumět rodinné terapii v širším filosoficko-společenském kontextu (teorie). Každý z osmi členů našeho výcvikového týmu pracuje trochu jinak, každý má za sebou jiné výcviky a přináší zkušenosti z jiného pracovního prostředí. Doufáme, že tato rozmanitost v našem týmu bude inspirací studentům k nalezení svého vlastního pracovního stylu.

 

 

 

 


Dialog, tak jak mu rozumíme,
není způsob, jak dojít k rozhodnutí,
ale spíše způsob pozornosti
sám k sobě a k druhému člověku.
 

 


Identifikovat se s klienty
a trochu se „zaplést“
do jejich interakcí
je pro porozumění zásadní.
 

Rozsah výcviku

 

Výcvik je pětiletý. První ročník zahrnuje úvodní setkání a dále 4 třídenní setkání. 

Ve druhém až čtvrtém ročníku je 5 třídenních setkání za rok. V pátém ročníku jsou 3 třídenní setkání a závěrečná kolokvia. První dva ročníky jsou zaměřeny především na sebezkušenost, následné tři roky na rozvoj praktických dovedností. V prvním a druhém ročníku frekventanti píšou v rámci přípravy na skupinová setkání esej, ve které si prohlíží svoje osobní zkušenosti a témata. Teorie je vyučována po malých částech během celých 5 let. 

Mezi jednotlivými skupinovými setkáními probíhá výuka v malých skupinách v rámci reflektujících týmů. Během celého výcviku se frekventanti také setkávají 4× za rok na 3 hodiny v malých peer skupinách ke společné diskusi. Výcvik celkově zahrnuje 952 hodin, z toho je 739 hodin vyučovacích
a 213 hodin je třeba počítat na samostudium a psaní esejů.

 

  výcvikové dny eseje reflektující týmy peer skupiny
(á 3 hodiny)
1. ročník 5× 3 dny 4 eseje
2. ročník 5× 3 dny 4 eseje
3. ročník 5× 3 dny  
4. ročník 5× 3 dny  
5. ročník 3× 3 dny + kolokvia  
 

Cena psychoterapeutického výcviku

 

Cena výcviku zahrnuje nejen základní hodiny sebezkušenosti teorie a nácviku dovedností, ale i následnou skupinovou supervizi a náklady na konzultace závěrečné práce i závěrečnou zkoušku. Cena nezahrnuje účast na reflektujících týmech, kterou každý z účastníků doplácí na místě. Nezahrnuje ubytování a stravu.

Celková cena výcviku je 41800 Kč za školní rok.

 

Co se v terapeutickém výcviku učí

 


Sebezkušenost
Náš vlastní příběh, zkušenosti z naší původní rodiny do značné míry mohou ovlivňovat naše vidění v terapii. Prozkoumávání vlastních předsudků a úzkostí, ale i darů a schopností je předmětem sebezkušenostní části výcviku. Na sebezkušenost jsou zaměřeny především první dva roky výcviku. Po dvou ukončení prvních dvou let výcviku lektoři provedou individuální pohovor s každým frekventantem ve kterém mu doporučí buď pokračovat přímo, nebo si doplnit výcvik na příklad osobní terapií nad rámec výcvikových hodin, nebo přerušit výcvik, aby se frekventant mohl plně věnovat osobním tématům a případně pokračovat ve výcviku s dalším během. Příležitost k reflexi svých vlastních témat ale trvá v menší míře i v následujících 3 letech. Sebezkušenostní část výcviku se odehrává v malých skupinách
po 12–13 lidech. S každou skupinou pracuje pár zkušených terapeutů.

Teoretické znalosti
Znalosti filosofického a společenského kontextu rodinné terapie a znalost myšlenek jednotlivých proudů v rodinné terapii považujeme nejen za užitečné pro inspiraci naší každodenní praxe, ale také za užitečné pro přemýšlení o sobě, klientech a své praxi v širším kontextu. Teoretické znalosti budou prezentovány až v návaznosti na osobní a praktické zkušenosti. Ve stručnosti se zaměříme na vývojový přehled a navážeme důkladným studiem post-moderních a dialogických myšlenek.

Nácvik praktických dovedností
Na nácvik praktických dovedností se zaměřujeme od začátku, ale především ve 3.–5. ročníku výcviku. Frekventant má příležitost si osvojit nástroje používané různými školami rodinné terapie (systemické otázky, práci se zakázkou, externalizaci, práci s neverbálními technikami atd.), osvojit si specifika práce v různých kontextech (individuální práce, práce s rodinou, práce s rodinou s malými dětmi, teenagery, vícegenerační rodina, práce s traumatem v rodině, rozvodové a porozvodové situace, práce s rodinami s vysokým stupněm násilí atd.) a s různými zakázkami, se kterými k nám klienti přichází (psychosomatický příznak, klient s úzkostnými či depresivními potížemi, klient s psychotickými příznaky, násilí v rodině, práce s umíráním a truchlením v rodině atd.)

Reflektující tým
Po celou dobu výcviku se frekventanti účastní reflektujících týmů. V prvních 2 letech minimálně dvakrát ročně. Od třetího ročníku čtyřikrát ročně. Frekventanti tak mají nejen možnost zažít různé zkušenější terapeuty přímo při práci, ale již od prvního ročníku jsou vtahování do přímé práce s klienty. V bezpečném prostředí tak mají možnost zkoušet mluvit s rodinou a před rodinou již od začátku výcviku. Od třetího ročníku již frekventanti sami začínají pracovat s rodinami s reflektujícím týmem a mají tak zázemí, podporu a inspiraci na dosah v začátcích své vlastní praxe.

Supervize
Od třetího ročníku mají frekventanti k dispozici supervizi své vlastní praxe, a to nejen formou reflektujících týmů, ale i diskusí o jednotlivých případech v malých skupinách. Supervizor poskytuje frekventantům pečlivou zpětnou vazbu a podporu v jejich práci a také jim pomáhá při sepsání závěrečné kazuistiky.

Samostudium a prověřování znalostí
Mezi jednotlivými výcvikovými setkáními v prvních dvou ročnících píší frekventanti eseje na témata spojená s jejich vlastním životním příběhem (zdroje v mojí rodině, můj rodokmen, příběhy, které se nevypráví apod.). Tyto eseje nemusí být rozsáhlé, ale jsou povinné a slouží frekventantům k přípravě na jednotlivá setkání, tak, aby z nich mohli mít maximální užitek. Od prvního ročníků je studentům nabízena mezi jednotlivými setkáními ke studiu odborná literatura (články, vybrané kapitoly z knih, sledování záznamů z terapeutických sezení apod.). Tato literatura je často v angličtině. Je důležité, aby budoucí frekventant realisticky odhadl svoji schopnost číst v Aj. Mezi jednotlivými setkáními mají frekventanti vždy jedno setkání v peer skupině (3–5 lidí). Tato setkání jsou tříhodinová, mohou být i neformální a slouží jako podpora a příležitost prodiskutovat zadané úkoly, či aktuální témata.

Výzkum
Výzkum tvoří přirozenou součást našeho výcviku, využíváme ho jako cennou zpětnou vazbu jak pro lektory, tak pro frekventanty. Frekventantům jsou postupně představovány různé způsoby, jak si prohlížet svoji vlastní praxi „okem výzkumníka“. Tyto dovednosti jim nejen slouží k obohacení pohledu na sebe a svoji praxi, ale také ke zpracování závěrečné kazuistiky. 

 

Kdo ve výcviku učí

 


Lektorský tým je složen ze čtyř mužů a čtyř žen, kteří všichni mají za sebou rozsáhlou zkušenost práce s klienty. Každý z nás má výcviky i v jiné modalitě a k rodinné terapii si tak každý z nás nacházel svoji vlastní cestu. I v rámci rodinné terapie jsme byli původně vycvičeni v různých institutech. Doufáme, že tak nabízíme nejen integraci různých pojetí rodinné terapie, ale především rozmanitost, ve které si každý frekventant může nalézt svůj vlastní styl práce.

 

Kde se výcvik koná

 

Výcviková setkání se konají v prostorách kláštera ve Vranově u Brna http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty. Tento nově zrekonstruovaný areál nabízí dostatek místa k ubytování na jednolůžkových, dvoulůžkových, nebo trojlůžkových pokojích. K dispozici jsou kuchyňky s možností vaření a lednice. Snídaně, obědy a večeře je možné na místě objednat za velmi dostupnou cenu, včetně diet. Ubytování je domluveno hromadně předem, je zde i možnost ubytování pro malé děti a jejich hlídače, abychom umožnili účast na výcviku i matkám s malými dětmi.

Ubytování je snadno dostupné z Brna, autobusem MHD (asi 35 minut jízdy)

 

Přijímací řízení, přihláška

 
 

 

Kritéria přijímacího řízení pro zdravotnickou větev

  • zdravotník (psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog, lékař, zdravotní sestra s VŠ vzděláním)
  • minimální věk 26 let
  • zájem o obor
  • perspektiva uplatnění v psychoterapeutické praxi

 

Kritéria přijímacího řízení pro nezdravotnickou větev

  • zájem o obor
  • perspektiva uplatnění v psychoterapeutické praxi
  • osobnostní zralost a studijní předpoklady

 

Je třeba, aby se zájemci o výcvik zúčastnili jednoho, nebo více z "ochutnávkových" workshopů (viz kurzy). Především doporučujeme workshop "reflektující tým", protože práce v reflektujícím týmu je osou celého výcviku. Workshopy budou příležitostí jak pro frekventanty, tak pro lektory zažít vzájemnou interakci a budou sloužit jako druhé kolo přijímacího řízení.  Další workshopy budou postupně vypisovány. Pokud máte o výcvik zájem, zašlete vyplněnou přihlášku, Vaši portrétní fotografii, životopis a motivační dopis  do 15. června 2024 na adresu:

dip@dipteam.cz

 

 

 

 Termíny výcviku DIP   

 

Termíny výcviku DIP (zač. 2022).  

1. ročník

26.29. 9. 2022
14.16. 11. 2022
23.25. 1. 2023
15.17. 5. 2023

2. Ročník:
11.13. 9. 2023
6.8. 11. 2023
15.17. 1. 2024
4.6. 3. 2024
13.15. 5. 2024

3. Ročník:
9.11. 9. 2024
4.6. 11. 2024
13.15. 1. 2025
10.12. 3. 2025
12.14. 5. 2025

4. Ročník:
15.17. 9. 2025
10.12. 11. 2025
12.14. 1. 2026
9.11. 3. 2026
11.13. 5. 2026

5. Ročník:
14.15. 9. 2026
9.11. 11. 2026
11.13. 1. 2027
17.19. 5. 2027 – Závěrečná kolokvia 

Termíny výcviku DIP (zač. 2024)

1.ročník

27-30.10. 2024

8.-11.12. 2024

2.-5.2. 2025                                

6.-9.4. 2025

8.-11.6. 2025

2. ročník

12.-15.10. 2025

30.11.-3.12. 2025

1.-4.2. 2026

29.3.-1.4. 2026

7.-10.6. 2026

3.ročník

4.-7.10. 2026

7.-9.12. 2026

31.1.-3.2. 2027

4.-7.4. 2027

6.-9.6. 2027

4. ročník

3.-6.10. 2027

5.-8.12. 2027

30.1.-2.2. 2028

2.-5.4. 2028

4.-7.6. 2028

5. ročník

1.-4.10. 2028

4.-6.12. 2028

4.-6.2. 2029

25.3.-28.3. 2029

10.-13.6. 2029 Závěrečná kolokvia 

 

 

Časté otázky

 


Není lepší nejprve absolvovat výcvik v individuální terapii a teprve potom jít do výcviku v rodinné?

Domníváme se, že výcvik je vhodný i jako výcvik "první volby". Naučíte se zde pracovat jak s jednotlivcem, tak s celým systémem. Z našeho pohledu je každý člověk vždy součástí nějakého systému. Výcvik Vám dává svobodu/dovednost přizvat k terapii tolik lidí, kolik je pro daného klienta nejlepší. Pokud chcete pracovat s dětmi, či dospívajícími je dovednost práce s rodinou z našeho pohledu nutností.

V čem je tento výcvik výjimečný?

Lektorský tým našeho výcviku tvoří osm zkušených praktiků. To, co Vás budeme učit není vyčteno z knih, ale postupně "vysezeno" během stovek hodin s klienty. Každý z nás pracuje trochu jinak. Na rozdíl od mnoha jiných výcviků, jsme ochotní Vám naši konkrétní práci ukazovat. Převážně jsme klinici, ale máme i rozsáhlou zkušenost ze sociálních a školských prostředí. Během výcviku tedy budete mít příležitost "koukat pod ruku" čtyřem různým mužům a čtyřem různým ženám.  Doufáme, že tato diverzita povede k vytvoření Vašeho osobního stylu v práci s klienty. Všichni v týmu pracujeme jak individuálně, tak s rodinami, s dospělými i s dětmi. Všichni máme zkušenost práce v terapeutickém páru. Můžeme cvičit frekventanty pro nejrůznější kontexty uplatnění.

Jsem lékař se zájmem o psychosomatiku. Není pětiletý výcvik zbytečnost? Nestačil by nějaký z kratších kurzů?

Jistě, takový argument se zdá při vytíženosti lékařů logický. Délka výcviku je kromě teoretické části a nácviku dovedností určována především důrazem na "sebezkušenost". Tedy prostorem pro "investici do sebe", kdy mám možnost zamýšlet se nad  vlastním příběhem, způsobem, jakým funguji, nad etikou vlastní práce. Tento prostor pro sebe je přesně to, co vysoce odborné medicínské vzdělání neposkytuje, ale pro praxi s klienty je určující. Ve výcviku nejde o to naučit se pár tipů a triků, jak pracovat s psychosomatickými klienty, ale jde o to, jak pracovat sám se sebou v kontaktu s náročnými životními příběhy našich klientů. Výcvik tak zároveň slouží jako prostor pro kultivaci zacházení se sebou, s kolegy a blízkými tak, aby člověk v každodenní praxi dobře obstál.

Jak probíhá výběrové řízení a kdy se dovím výsledek?

Výběrové řízení probíhá na několika úrovních. Jednak na základě vyplněné přihlášky(zasílejte prosím čím dříve, tím lépe) a dále na základě osobního setkání. Dáváme přednost osobnímu setkání během vypisovaných kurzů, kde se můžeme vzájemně(opakovaně) potkat na neformální úrovni. Obzvláště doporučujeme kurz "Reflektující tým", protože využítí reflektujícího týmu je základní způsob učení se terapeutickým dovednostem v našem výcviku. Pro ty, kteří by kurz z nějakého důvodu nestihli, nebo pro ty u nichž není jasné, jestli je pro ně výcvik aktuálně vhodný, bude vypsána další možnost osobního/online setkání s lektory. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude oznámeno mailem do měsíce od uzavření přihlášek.

Co se ve výcviku naučím?

Ve výcviku se naučíte pracovat s jednotlivcem, párem, rodinou, nebo dalším podobným systémem. Naučíte se pracovat s dospělými i s dětmi. Naučíte se pracovat v páru i v týmu. důraz je kladen na rozvoj dialogické, postmoderní praxe s důrazem na respekt ke klientovi i k sobě.

Potřebuji už pracovat s klienty, abych se mohl do výcviku přihlásit?

Ve výcviku se od počátku klade důraz na propojování teorie a praxe, proto je dobře, aby účastníci nejpozději od třetího ročníku měli možnost pracovat s klienty.

Mám malé dítě/plánuji těhotenství. Bude možné si brát dítě na výcvik s sebou?

Ano! Je běžné, že se během výcviku narodí frekventantce dítě/děti. Je samozřejmé, že si malé miminko může brát s sebou. Je ale nutné si s sebou brát někoho, kdo se o Vaše děťátko postará během výuky(manžel, babička,..). Je možné si zde pronajmout i větší pokoj/apartmán s kuchyňkou. Starší děti nedoporučujeme si brát na výcvik s sebou. Výcvik je poměrně silná emoční zkušenost a je dobré si na ni vyhradit čas, kdy máte možnost se plně  soustředit na sebe.

Bydlím nedaleko. Je možné spát doma a na výcvik dojíždět? Ušetřil bych tak peníze.

Je nám jasné, že extra náklady za ubytování není snadné v rozpočtu najít. Nicméně večery jsou důležitou součástí výcvikového procesu. Je podstatné si najít soustředěný vyhrazený čas pro sebe.

Neodpověděli jsme na Vaši otázku?

Neváhejte se zeptat na dip@dipteam.cz

 

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK