CZ EN

SYSTEMICKÝ VÝCVIK V RODINNÉ TERAPII

postmoderní a dialogické přístupy

Otevíráme na podzim 2022!

Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. Výcvik má dvě základní větve. První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy) je určena pro 26 lidí a VŠ vzdělání v pomáhajících profesích je zde podmínkou. Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou. Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA. Každá větev bude vzdělávána dle schváleného akreditovaného programu.  V rámci výcviku chceme vytvářet inspirativní a bezpečné prostředí, kde každý frekventant může prozkoumávat svůj vlastní příběh (sebezkušenost), experimentovat s hledáním co nejúčinnějšího způsobu práce (terapeutické dovednosti) a porozumět rodinné terapii v širším filosoficko-společenském kontextu (teorie). Každý z osmi členů našeho výcvikového týmu pracuje trochu jinak, každý má za sebou jiné výcviky a přináší zkušenosti z jiného pracovního prostředí. Doufáme, že tato rozmanitost v našem týmu bude inspirací studentům k nalezení svého vlastního pracovního stylu.

 

 

 


Dialog, tak jak mu rozumíme,
není způsob, jak dojít k rozhodnutí,
ale spíše způsob pozornosti
sám k sobě a k druhému člověku.
 

 


Identifikovat se s klienty
a trochu se „zaplést“
do jejich interakcí
je pro porozumění zásadní.
 

Rozsah výcviku

 

Výcvik je pětiletý. První ročník zahrnuje úvodní čtyřdenní setkání a dále 3 třídenní setkání. 

Ve druhém až čtvrtém ročníku je 5 třídenních setkání za rok. V pátém ročníku jsou 3 třídenní setkání a závěrečná kolokvia. První dva ročníky jsou zaměřeny především na sebezkušenost, následné tři roky na rozvoj praktických dovedností. V prvním a druhém ročníku frekventanti píšou v rámci přípravy na skupinová setkání esej, ve které si prohlíží svoje osobní zkušenosti a témata. Teorie je vyučována po malých částech během celých 5 let. 

Mezi jednotlivými skupinovými setkáními probíhá výuka v malých skupinách v rámci reflektujících týmů. Během celého výcviku se frekventanti také setkávají 4× za rok na 3 hodiny v malých peer skupinách ke společné diskusi. Výcvik celkově zahrnuje 952 hodin, z toho je 739 hodin vyučovacích a 213 hodin je třeba počítat na samostudium a psaní esejů.

 

  výcvikové dny eseje reflektující týmy peer skupiny
(á 3 hodiny)
1. ročník 1× 4 dny, 3× 3 dny 3 eseje
2. ročník 5× 3 dny 4 eseje
3. ročník 5× 3 dny  
4. ročník 5× 3 dny  
5. ročník 3× 3 dny + kolokvia  
 

Cena psychoterapeutického výcviku

 

Cena výcviku zahrnuje nejen základní hodiny sebezkušenosti teorie a nácviku dovedností, ale i následnou skupinovou supervizi a náklady na konzultace závěrečné práce i závěrečnou zkoušku. Cena nezahrnuje účast na reflektujících týmech, kterou každý z účastníků doplácí na místě. Nezahrnuje ubytování a stravu.

Celková cena výcviku je 38 000 Kč za školní rok.

 

Co se v terapeutickém výcviku učí

 

Sebezkušenost
Náš vlastní příběh, zkušenosti z naší původní rodiny do značné míry mohou ovlivňovat naše vidění v terapii. Prozkoumávání vlastních předsudků a úzkostí, ale i darů a schopností je předmětem sebezkušenostní části výcviku. Na sebezkušenost jsou zaměřeny především první dva roky výcviku. Příležitost k reflexi svých vlastních témat ale trvá v menší míře i v následujících 3 letech. Sebezkušenostní část výcviku se odehrává v malých skupinách po 12 – 13 lidech. S každou skupinou pracuje pár zkušených terapeutů.

Teoretické znalosti
Znalosti filosofického a společenského kontextu rodinné terapie a znalost myšlenek jednotlivých proudů v rodinné terapii považujeme nejen za užitečné pro inspiraci naší každodenní praxe, ale také za užitečné pro přemýšlení o sobě, klientech a své praxi v širším kontextu. Teoretické znalosti budou prezentovány až v návaznosti na osobní a praktické zkušenosti. Ve stručnosti se zaměříme na vývojový přehled a navážeme důkladným studiem post-moderních a dialogických myšlenek.

Nácvik praktických dovedností
Na nácvik praktických dovedností se zaměřujeme především ve 3.–5. ročníku výcviku. Frekventant má příležitost si osvojit nástroje používané různými školami rodinné terapie (systemické otázky, práci se zakázkou, externalizaci, práci s neverbálními technikami atd.), osvojit si specifika práce v různých kontextech (rodina s malými dětmi, teenagery, vícegenerační rodina, práce s traumatem v rodině, rozvodové a porozvodové situace, práce s rodinami s vysokým stupněm násilí atd.) a s různými zakázkami, se kterými k nám klienti přichází (psychosomatický příznak, klient s úzkostnými či depresivními potížemi, klient s psychotickými příznaky, násilí v rodině, práce s umíráním a truchlením v rodině atd.)

Reflektující tým
Po celou dobu výcviku se frekventanti účastní reflektujících týmů. V prvních 2 letech minimálně dvakrát ročně. Od třetího ročníku čtyřikrát ročně. Frekventanti tak mají nejen možnost zažít různé zkušenější terapeuty přímo při práci, ale již od prvního ročníku jsou vtahování do přímé práce s klienty. V bezpečném prostředí tak mají možnost zkoušet mluvit s rodinou a před rodinou již od začátku výcviku. Od třetího ročníku již frekventanti sami začínají pracovat s rodinami s reflektujícím týmem a mají tak zázemí, podporu a inspiraci na dosah v začátcích své vlastní praxe.

Supervize
Od třetího ročníku mají frekventanti k dispozici supervizi své vlastní praxe, a to nejen formou reflektujících týmů, ale i diskusí o jednotlivých případech v malých skupinách. Supervizor poskytuje frekventantům pečlivou zpětnou vazbu a podporu v jejich práci a také jim pomáhá při sepsání závěrečné kazuistiky.

Samostudium a prověřování znalostí
Mezi jednotlivými výcvikovými setkáními v prvních dvou ročnících píší frekventanti eseje na témata spojená s jejich vlastním životním příběhem (zdroje v mojí rodině, můj rodokmen, příběhy, které se nevypráví apod.). Tyto eseje nemusí být rozsáhlé, ale jsou povinné a slouží frekventantům k přípravě na jednotlivá setkání, tak, aby z nich mohli mít maximální užitek. Od třetího ročníků je studentům nabízena mezi jednotlivými setkáními ke studiu odborná literatura (články, vybrané kapitoly z knih, sledování záznamů z terapeutických sezení apod.). Mezi jednotlivými setkáními mají frekventanti vždy jedno setkání v peer skupině (3–5 lidí). Tato setkání jsou tříhodinová, mohou být i neformální a slouží jako podpora a příležitost prodiskutovat zadané úkoly, či aktuální témata.

Výzkum
Výzkum tvoří přirozenou součást našeho výcviku, využíváme ho jako cennou zpětnou vazbu jak pro lektory, tak pro frekventanty. Frekventantům jsou postupně představovány různé způsoby, jak si prohlížet svoji vlastní praxi „okem výzkumníka“. Tyto dovednosti jim nejen slouží k obohacení pohledu na sebe a svoji praxi, ale také ke zpracování závěrečné kazuistiky. 

 

Kdo ve výcviku učí

 

Lektorský tým je složen ze čtyř mužů a čtyř žen, kteří všichni mají za sebou rozsáhlou zkušenost práce s klienty. Každý z nás má výcviky i v jiné modalitě a k rodinné terapii si tak každý z nás nacházel svoji vlastní cestu. I v rámci rodinné terapie jsme byli původně vycvičeni v různých institutech. Doufáme, že tak nabízíme nejen integraci různých pojetí rodinné terapie, ale především rozmanitost, ve které si každý frekventant může nalézt svůj vlastní styl práce.

 

Kde se výcvik koná

 

Výcviková setkání se konají v prostorách kláštera ve Vranově u Brna http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty. Tento nově zrekonstruovaný areál nabízí dostatek místa k ubytování na jednolůžkových, dvoulůžkových, nebo trojlůžkových pokojích. K dispozici jsou kuchyňky s možností vaření a lednice. Snídaně, obědy a večeře je možné na místě objednat za velmi dostupnou cenu, včetně diet. Ubytování je domluveno hromadně předem, je zde i možnost ubytování pro malé děti a jejich hlídače, abychom umožnili účast na výcviku i matkám s malými dětmi.

Ubytování je snadno dostupné z Brna, autobusem MHD (asi 35 minut jízdy)

 

Přijímací řízení, přihláška

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro zdravotnickou větev

  • zdravotník (psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog, lékař, zdravotní sestra s VŠ vzděláním)
  • minimální věk 26 let
  • zájem o obor
  • perspektiva uplatnění v psychoterapeutické praxi

 

Kritéria přijímacího řízení pro nezdravotnickou větev

  • zájem o obor
  • perspektiva uplatnění v psychoterapeutické praxi
  • osobnostní zralost a studijní předpoklady

 

Je třeba, aby se zájemci o výcvik zúčastnili jednoho, nebo více z "ochutnávkových" workshopů (viz kurzy). Především doporučujeme workshop "reflektující tým", protože práce v reflektujícím týmu je osou celého výcviku. Workshopy budou příležitostí jak pro frekventanty, tak pro lektory zažít vzájemnou interakci a budou sloužit jako druhé kolo přijímacího řízení.  Další workshopy budou postupně vypisovány. Pokud máte o výcvik zájem, zašlete vyplněnou přihlášku, Vaši portrétní fotografii, životopis a motivační dopis  do konce června 2022 na adresu:

dip@dipteam.cz

 

Časté otázky

 

 

 

Co se ve výcviku naučím?

Ve výcviku se naučíte pracovat s jednotlivcem, párem, rodinou, nebo dalším podobným systémem. Naučíte se pracovat s dospělými i s dětmi. Naučíte se pracovat v páru i v týmu. důraz je kladen na rozvoj dialogické, postmoderní praxe s důrazem na respekt ke klientovi i k sobě.

 

Potřebuji už pracovat s klienty, abych se mohl do výcviku přihlásit?

Ve výcviku se od počátku klade důraz na propojování teorie a praxe, proto je dobře, aby účastníci nejpozději od třetího ročníku měli možnost pracovat s klienty.

 

Mám malé dítě/plánuji těhotenství. Bude možné si brát dítě na výcvik s sebou?

Ano! Je běžné, že se během výcviku narodí frekventce dítě/děti. Je samozřejmé, že si malé miminko může brát s sebou. Je ale nutné si s sebou brát někoho, kdo se o Vaše děťátko postará během výuky(manžel, babička,..). Je možné si zde pronajmout i větší pokoj/apartmán s kuchyňkou. Starší děti nedoporučujeme si brát na výcvik s sebou. Výcvik je poměrně silná emoční zkušenost a je dobré si na ni vyhradit čas, kdy máte možnost se plně  soustředit na sebe.

Bydlím nedaleko. Je možné spát doma a na výcvik dojíždět? Ušetřil bych tak peníze.

Je nám jasné, že extra náklady za ubytování není snadné v rozpočtu najít. Nicméně večery jsou důležitou součástí výcvikového procesu. Je podstatné si najít soustředěný vyhrazený čas pro sebe.

Neodpověděli jsme na Vaši otázku?

Neváhejte se zeptat na dip@dipteam.cz

 

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK