CZ EN

Postgraduální (zkrácený) systemický výcvik
v rodinné terapii
– postmoderní a dialogické přístupy

pro absoloventy akreditovaného psychoterapeutického výcviku

Otevírá v listopadu 2023

Tento výcvik je určen absolventům akreditovaného psychoterapeutického výcviku v individuální terapii (např. Gestalt, PCA, psychoanalýza, apod.), který obsahoval plnohodnotnou sebezkušenostní část. Výcvik je zaměřen na rozvoj dovedností při práci s rodinou s akcentem na postmoderní a dialogické směry. Výcvik je dvouletý. Je vhodný pro psychology, lékaře, sociální pracovníky, terapeuty apod., kteří pracují s dětmi, páry, či rodinami. Výcvik otevíráme v listopadu 2023. Předběžná cena bude 30 000 Kč/rok. Skládá se z 5 třídenních setkání ročně. Na výcvik bude možné navázat supervizní částí. Do výcviku je nyní možno se hlásit.


Co a jak se ve výcviku naučíte

 

Praktické dovednosti

Výcvik je primárně zaměřen na praktické dovednosti práce s rodinou, párem, nebo jiným systémem. Teoretické postřehy, o které bychom se rádi podělili, budou vycházet z prožitkových situacích a kotvit se v praktickém nácviku. Budeme se učit pracovat s dospělými i s dětmi, využívat verbální i neverbální techniky(pískoviště, sochání atd).  Zaměříme se i na práci s "obtížnými klienty"-rodiny s vysokým stupněm násilí, rodiče "tahající se o děti", rodiny se soudně nařízenou léčbou, psychosomatické klienty, posttraumatické klienty, klienty s psychotickým onemocněním, práci s malými(i nemluvícími) dětmi, práci se zneužívaným dítětem atd., to vše z pohledu péče o celý systém.

Teorie

Systemickou rodinnou terapii nevnímáme jako teoreticky jednotný terapeutický přístup, spíše na ni pohlížíme jako na široký myšlenkový proud, opírající se na jedné straně o teorii systémů a o neexpertní postoj na straně druhé. Ve výcviku bychom Vás rádi provedli různými způsoby uvažování od počátečních teorií v Palo Alto (Bateson, Watzlavik, Haley), přes "na řešení zaměřený přístup" Shazerův, kybernetiku 2.řádu (Cecchin, Maturana, Varela), feministickou kritiku, narativní přístup (White, Epston), až po současné kolaborativní a dialogické směry (Anderson, Gergen, McNamee, Rober, Von Lawik, Seikkula atd.)

Reflektující tým

Reflektující tým je základní technikou, kterou využíváme k nácviku "reflektující pozice" v kontaktu s klienty. Sami ve své práci reflektující tým dlouhodobě používáme. Přestože reflektující tým začal původně norský psychiatr Tom Andersen používat ve zdravotnickém kontextu, technika je dobře využitelná jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách, ambulancích, multidisciplinárních týmech atd. My jsme si ji oblíbili především proto, že se pro nás stala dobrým odrazovým můstekem pro dialogický způsob práce.

Prohlížení si vlastní praxe (výzkum)

Přestože jsme všichni primárně praktici s našlapanými čekárnami, domníváme se, že k etickému způsobu práce patří permanentní zkvalitňování sebereflexe a zlepšování terapeutické práce se zpětnou vazbou od klientů. V rámci dialogického přístupu jsme si osvojili několik terapeuticky užitečných technik, které zároveň mohou sloužit jako sběr dat pro dlouhodobý výzkum a zkvalitňování vlastní praxe. Domníváme se, že při každodenním provozu nám "tečou pod rukama" někdy reflektované, někdy nereflektované zkušenosti, které má cenu zkusit čas od času zformulovat. V rámci výcviku chceme zájemcům poskytnout možnost se i v této oblasti lépe zorientovat.

Sebezkušenost

Počítáme s tím, že frekventanti tohoto výcviku již mají za sebou důkladnou sebezkušenost. Přesto počítáme s tím, že nový způsob práce otevře také nová témata. Každý výcvikový den chceme tedy věnovat malou část i možnosti prohlédnout si určitá svá témata v novém světle.

Supervize

Od 3.výcvikového setkání bude pravidelně vymezen určitý čas na supervizi práce frekventantů. Ti z vás, kteří z nějakého důvodu aktuálně klienty nemají (mateřská dovolená apod.) předpokládáme, že se budou pravidelně účastnit "reflektujících týmů" a nejpozději v druhé půlce výcviku začnou pracovat i s vlastními klienty.

 

Lektorský tým

 

Lektorský tým je složen ze čtyř mužů a pěti žen, kteří všichni mají za sebou rozsáhlou zkušenost práce s klienty (viz "náš tým"). Každý z nás má výcviky i v jiné modalitě a k rodinné terapii jsme si každý nacházel svoji vlastní cestu. I v rámci rodinné terapie jsme byli původně vycvičeni v různých institutech. Doufáme, že tak nabízíme nejen integraci různých pojetí rodinné terapie, ale především rozmanitost, ve které si každý frekventant může nalézt svůj vlastní styl práce. Naší společnou inspirací jsou postmoderní směry a především dialogismus.

 

Místo konání výcviku

 

Místo konání je Česká Třebová-Rotunda sv. Kateřiny. V areálu se nachází krásně zrekonstruovaná budova bývalé fary, kterou budeme mít plně k dispozici (včetně kuchyňky, sprch atd.) Pro sparťansky laděné, je možné přespávání ve vlastním spacáku za minimální poplatek. Pro ty, kteří si již rádi užijí trochu pohodlí a soukromí, je možné si vybrat v rámci 15 minut chůze od Rotundy z řady možností ubytování. 

 

Rozsah výcviku a termíny

 

Kolik mi výcvik zabere času?

Ve výcviku je počítáno s 5 třídenními setkáními za rok. Zároveň doporučujeme frekventantům se pravidelně účastnit "reflektujících týmů". V současné době pořádáme reflektující tými v Brně a Rychnově nad Kněžnou, ale počítáme s dalšími( v Praze a na jiných místech). Mezi setkáními je třeba počíta, že frekventant stráví několik hodin četbou a vypracováváním úkolů (reflexí). Na závěr frekventant zpracuje práci.

 

Termíny postgraduální výcvik DIP 
(ještě ne zcela definitivní verze)


1.  23.–25. 11. 2023

2.  18.–20. 1. 2024

3.  7.–9. 3. 2024

4. 16.–18. 5. 2024

5. 12.–14. 9. 2024

6.  7.-9. 11. 2024

7.   16.-18. 1. 2025

8.   13.-15. 3. 2025

9.   15-17.5. 2025

10. 18.-20. 9. 2025

 

 

 

Přijímací řízení a přihláška

 

Přijímací řízení proběhne na základě podané přihlášky a osobního setkání v rámci některého z "ochutnávkových" kurzů. Obzvláště doporučujeme kurz "Reflektující tým" a "Co je to ten dialogismus?" (+ další postupně vypisované)

Přihlášky je možné podávat do konce září 2023.

 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK